BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

1-Nitrosopiperidin

Udskriv

Andre navne: Nitrosopiperidin, NPIP.

1-Nitrosopiperidin er en nitrosamin der dannes ud fra den biogene amin cadaverin som ringsluttes til piperidin. Piperidin reagerer videre med salpetersyrling (HNO2 saltene heraf betegnes nitriter NO2-) og danner 1-Nitrosopiperidin.

MV= 114,15 g/mol

Struturerne af cadaverin, piperidin og 1-nitrosopiperidin

 

BioSite 6/4,01; 25/4,03

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13