BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Amygdalin

Udskriv

Andre navne: α-[(6-O-(β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl)oxy]benzenethannitril. (Eng.: Amygdalin)

IUPAC navn: [β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyloxy](phenyl)acetonitril

Amygdalin er et cyanogent glycosid (en sekundær metabolit) som forekommer vidtspredt i rosenfamilien. Kulhydratdelen af amygdalin er oligosaccharidet gentiobiose. Hydrogencyanid (blåsyre) dannes ved at amygdalin hydrolyseres til gentiobiose og mandelnitril, mandelnitril spaltes derefter til benzaldehyd og hydrogencyanid.

MV= 457,43 g/mol; CAS-nummer: 29883-15-6.

Dannelse af hydrogencyanid (blåsyre) ud fra amygdalin 

BioSite 5/7,01; 3/11,13

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13