BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Bacillus thuringensis

Udskriv

Bacillus thuringensis er en gram-positiv bakterie der anvendes som insekticid (biopesticid) bl.a. i skovbrug og frugtavl. Bakterien producerer proteiner i form af inklusionslegemer eller krystaller under sporedannelsen, såkaldt Bt-toxin som er giftige overfor larver af møl, sommerfugle, biler, fluer og myg. Giftigheden af proteinerne er dog meget afhængigt af de forskellige stammer af B. thuringensis. Proteinerne virker som giftstof på insektlarver når de spiser plantemateriale hvor bakterien er tilstede, idet proteinerne i insekttarmkanalen bliver delvist nedbrudt, et af nedbrydningsprodukterne kan binde til receptorer i insekttarmkanalen. Derved dannes membranporer som ødelægger den selektive permeabilitet hos tarmcellerne og medfører til sidst cellelysis og insektets død, formentlig pga. sult idet tarmfunktionen ikke er optimal.

Genet for Bt-toxinet er blevet splejset ind i majsplantens genom for at få insektresistente planter (Bt-majs), Bt-toxinet udtrykkes i alle majsplantens dele (Højland og Strandberg, 2000) hvorved hele planten indeholder Bt-toxinet.

E128, E130, Brock: Biology of Microorganisms; Højland, J.G. og Strandberg, B. 2000 En sommerfugl giver blæst om genteknologi. Naturens Verden nr 6-7:36-41

BioSite 21/5,00; 7/8,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13