BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Fysiske og kemiske egenskaber ved baser

Udskriv

Baser er kendetegnet ved at kunne optage en hydron, dette gælder f. eks. alkaloiderne. De basiske metalhydroxider i tabellen nedenfor danner basiske opløsninger dvs ved opløsning af metalhydroxidet MOH dannes ionerne M+ og OH- , eksempelvis for kaliumhydroxid: KOH → K+ + OH-. Hydroxylionen er basisk.

Navn Formel Molvægt
Ammoniakopløsning (ammoniakvand)  
Bariumhydroxid Ba(OH)2 171,34
Calciumhydroxid Ca(OH)2 74,10
Kaliumhydroxid KOH 56,11
Magnesiumhydroxid Mg(OH)2 58,33
Natriumhydroxid NaOH 40,00
Natriumhydrogencarbonat NaHCO3 84,01
Natriumcarbonat Na2CO3 105,99

Se også syretabellen og syrer og baser.

 

BioSite 12/12,05

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13