BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Biogene aminer

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Biogenic amines)

Tryptamin, phenylethylamin, putrescin, cadaverin, histamin, tyramin, spermidin, spermin benævnes biogene aminer, og for putrescins, cadeaverins, spermidins og spermins vedkommende polyaminer. De dannes alle ved mikrobiel medbrydning af aminosyrer. Således er phenylethylamin, tyramin og tryptamin nedbrydningsprodukter af hhv. phenylalanin, tyrosin og tryptophan. Histamin (s.d.) kan dog også dannes i væv. Cadaverin dannes ud fra lysin ligeledes ved mikrobiel nedbrydning. Putrescin ved decarboxylering af ornithin. Spermin og spermidin er derivater af arginin og methionin, de er vækstfaktorer for visse mikroorganismer, stabiliserer membranstrukturen hos bakterier, ligesåvel som ribosomstrukturen, visse vira og DNA hos mange organismer. Spermin og spermidin findes hos mange bakterier og i de fleste dyreceller. Putrescin, spermidin og spermin er alle fundet i bladene hos cikorie.

Se også agmatin (u. biosyntesen af putrescin).

Strukturerne af forskellige biogene aminer

BioSite 26/3,99; 27/12,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13