BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Bjerrumdiagrammer

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Bjerrum chart, bjerrum plot, species distribution diagram)

Bjerrumdiagrammer er en måde at visualisere hvilke ioner der dominerer i en opløsning ved en given pH, diagrammerne udvikledes af Niels Bjerrum (1879-1958) som var en Dansk kemiker. For at optegne et bjerrumdiagram må pufferligningen omskrives så forholdet mellem ionerne i et korresponderende syre/basepar kun udtrykkes ved syrens koncentration, dette gøres med syrebrøken. Tallet der opnås ligger mellem nul og et. Kender man pKs-værdierne kan man optegne et bjerrumdiagram idet pKs-værdien er centrum af den S-formede bjerrumkurve. Kurvens form er den samme for alle korresponderende syre/basepar, men er blot parallelforskudt afhængig af pKs-værdien. Se eddikesyres bjerrumdiagram nedenfor. Ved en lav pH er eddikesyren på syreformen pga. den høje koncentration af H+ ved høj pH dominerer eddikesyrens korresponderende base, ved at kende en opløsnings pH kan derfor man forudsige hvilke ioner der vil dominere i opløsningen.

Syrebrøken som y-akse og pH-værdien som x-akse, dvs ionsammensætningen som funktion af pH.

Regneeksempler, fx hvad er den procentvise sammensætning af ionerne i en opløsning af aminosyren glutaminsyre ved pH 7,4?, eller carbonsyre i vand.

Pufferligningen

Pufferligningen omskrives vha nedenstående formler til kun at indeholde syrebrøken og syrens pKs-værdi

 
 Definition af syrebrøken  Definition af basebrøken Syrebrøk + basebrøk = 1 

Pufferligningen omskrevet med syrebrøker

Eddikesyres bjerrumdiagram 

 

BioSite 19/3,08; 1/12,12

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13