BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Bor

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Boron)

Symbol: B

Atm.: 10,811 g/mol; grundstof nr. 5; valens: 3

SMP= 2300oC; KP= 2550oC; densitet= 2340 kg x m-3, CAS-nummer: 7440-42-8.

Elektronegativitet: 2,0

Bor er nødvendig for vaskulære planter (planter med ledningsstrenge) og diatomerer (kiselalger), hos de sidste indgår bor i den siliciumrige cellevæg. Bor absorberes af planterne i form af borsyre. Ved bormangel hos planter hæmmes syntesen af DNA og RNA. Bor spiller ligeledes en rolle ved forlængelse af pollenrør. Hos vaskulære planter indgår bor i cellevægsstrukturen in form af borsyre som danner intermolekylære esterbindinger mellem cellevægspolysacchariderne (1,2). Bor forekommer i mineraler som kernit (Na2B4O7 · 4H2O) og borax (boraks) eller natriumtetraborat decahydrat (Na2B4O7 · 10H2O).

Se også grundstoffernes periodesystem.

Borpulver

Bor pulver

(1) Fleischer, A., O'Neill, M.A., Ehwald, R. 1999. The pore size of non-graminaceous plant cell walls is rapidly decreased by borate ester cross-linking of the pectic polysaccharide rhamnogalacturonan II. Plant Physiology, 121:829-838; (2) O'Neill, M.A., Eberhard, S., Albersheim, P., Darvill, A.G. 2001. Requirement of borate cross-linking of cell wall rhamnogalacturonan II for Arabidopsis growth. Science. 294:846-849

BioSite 22/10,01; 29/5,14

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13