BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Temaartikel: Indholdsstoffer i cikorie

Udskriv

Af Mogens T. Jensen, www.biosite.dk

Cikorieplante

Cikorieblomster

Cikorie i Asmild Klosterhave ved Viborg

De sekundære metabolitter i cikorie (Cichorium intubus L.) kan inddeles i forskellige kemiske klasser: Terpener, phytosteroler, polyaminer, cumariner og flavonoider. Plantens indhold af sekundære metabolitter kan variere afhængig af sæson, vækstbetingelser, sort, plantedelen (fx blad eller rod), plantens alder og graden af angreb af insekter eller andre planteædere, mekanisk beskadigelse eller plantesygdomme. Ud over de sekundære metabolitter har cikorie et højt indhold af polysaccharidet inulin.

Ekstrakter af cikorieblade har fundet anv. i urtemedicinen mod leversygdomme (Sultana et al. 1995) hvor effekten af ekstraktet menes at være dets evne til at fjerne frie radikaler. Ekstrakter af roden har vist kunne hæmme svulster i modelsystemer (Hazra et al. 2002).

Terpener

Sesquiterpenlactoner:

8-Deoxylactucin er fundet i alle plantens dele (Rees og Harborne, 1985), crepidiasid og lactucin er fundet i alle plantens dele (Rees og Harborne, 1985), lactupicrin er fundet i alle plantens dele (Rees og Harborne, 1985), crepidrasid og 11-β-13-dihydrolactucin er også fundet i roden (Poli et al. 2002), picrisid,  sonchusid A, cichoriosid A, cichoriosid B og cichoriosid C (Seto et al. 1988). De fleste af sesquiterpenlactonerne har vist cytotoxisk aktivitet i nogen grad (Seto et al. 1988) og er fundet i bladene. Nogle af sesquiterpenlactonerne (lactucin og lactupicrin) har en bitter smag, og har været foreslået som kvalitetsmarkører (Peters et al. 1996)

Phytosteroler:

Sitosterol, stigmasterol og campersterol er alle fundet i bladene (Krebsky et al. 1999)

Cumariner

Esculetin er ikke fundet i roden (Rees og harborne, 1985), esculin (gluconen af esculetin) er ikke fundet i roden (Rees og Harborne 1985), cichoriin-6'-p-hydroxyphenylacetat (Kisiel og Michalska, 2002) og cichoriin (Kisiel og Michalska, 2002) er ikke fundet i roden (REes og Harborne, 1985).

Flavonoider

Luteolin 7-glucuronid, quercetin 3-galactosid, quercetin 3-glucuronide, kaempferol 3-glucosid, kaempferol 3-glucuronid, isorhamnetin 3-glucuronid, ingen af disse er fundet i roden (Rees og Harborne, 1985).

Anthocyaniner

Cyanidin 3-O-β-(6-O-malonyl)-D-glucopyranosid (Bais and Ravishankar, 2001) og fire delphinidin derivater (Nørbæk et al. 2002) er fundet i blomsterne.

Kaffesyrederivater

Kaffesyre og cikoriesyre er fundet i alle plantens dele medens chlorogensyre ikke er fundet i roden (Rees og Harborne, 1985)

Polyaminer (biogene aminer)

Putrescin, spermidin, spermin er alle fundet i bladene. Polyaminer bindes til biomembraner, hæmmer lipid peroxidation og fjerner frie radikaler (Krebsky et al. 1999).

 

Bais, H.P. and Ravishankar, G.A. 2001. Cichorium intybus L. - cultivation, processing, utility, value addition and biotechnology, with an emphasis on current status and future prospects. J. Sci. Food Agric. 81:467-484 (generel reference); Hazra, B., Sarkar, R., Bhattacharyya, S. and Roy, P. 2002. Tumour inhibitory activity of chicory root extract against ehrlich ascites carcinoma in mice. Fitoterapia. 73:730-733;  Kisiel, W. and Michalska, K. 2002. A new coumarin glucoside ester form Cichorium intybus. Fitoterapia. 73:544-546; Krebsky, E.O., Geuns, J.M.C. and De Proft, M. 1999. Polyamines and sterols in Cichorium heads. Phytochemistry. 50:549-553; Nørbæk, R., Nielsen, K. and Kondo, T. 2002. Anthocyanins from flowers of Cichorium intybus. Phytochemistry. 60:357-359: Peters, A.M., Haagsma, N., Gensch, K.-H. and Amerongen, A. van. 1996. Production and characterization of polyclonal antibodies against the bitter sesquiterpene lactones of chicory (Cichorium intybus L.). J. Agric. Food. Chem. 44:3611-3615; Poli, F., Sacchetti, G., Tosi, B., Fogagnolo, M., Chillemi, G., Lazzarin, R. and Bruni, A. 2002. Variation in the content of the main guaianolides and sugars in Cichorium intybus var. "Rosso di Chioggia" selections during cultivation. Food Chemistry. 76:139-147: Rees, S.B and Harborne, J.B. 1985. The role of sesquiterpene lactones and phenolics in the chemical defence of the chicory plant. Phytochemistry 24:2225-2231; Seto, M., Miyase, T., Umehara, K., Ueno, A., Hirano, Y., and Otani, N. 1988. Sesquiterpene lactones from Cichorium endivia L. and C. intybus L. and cytotoxic activity. Chem. Pharm. Bull. 36:2423-2429; Sultana, S., Perwaiz. S., Iqbal, M. and Athar, M. 1995. Crude extracts of hepatoprotective plants, Solanum nigrum and Cichorium intybus inhibit free radical-mediated DNA damage. Journal of ethnopharmacology. 45:189-192

BioSite 2/1,03; 15/5,10

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13