BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Carbonoxid

Udskriv

Andre navne: Carbonmonoxid, kulmonoxid, kulilte, kulos. (Eng.: Carbon monoxide, carbon oxide)

Carbonoxid er en giftig lugtfri og farveløs gas som hæmmer i elektrontransportkæden ved cytochrom c oxidasen (cytochrom aa3) . Carbonoxid bindes ligeledes komplekst med hæmoglobin og danner carboxyhæmoglobin analogt til oxygens reversible kompleksbinding til hæmoglobinmolekylet. Derved hindres blodets oxygentransport. Carbonoxid dannes ved utilstrækkelig oxygentilførsel ved fyring med brænde, gas, kul, koks o.lign. i stedet for carbondioxid. Carbonoxid kan også dannes spontant i myresyre. Carbonoxid er ligeledes fundet i tobaksrøg. Carbonoxid dannes i små mænger ved nedbrydningen af hæmgruppen fra hæmoglobin til bilirubin.

I gamle dage hvor alle huse blev opvarmet med kaminer var carbonoxid forgiftninger ikke ualmindelige, i dag ses samme forgiftninger hvor folk griller indendørs i lukkede rum eller i forbindelse med kørende bilmotorer i lukkede garager. På grund af den utilstrækkelige oxygentilførsel sker forbrændingen ikke optimalt hvorfor der dannes carbonoxid.

MV= 28,01 g/mol; SMP= -205oC KP= -191-191,5oC; CAS-nummer: 630-08-0; 3,32 ml opløses i 100 ml vand ved 20oC.

CO

(294)

 

BioSite 16/10,98; 7/1,07

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13