BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

EINECS nummer

Udskriv

Andre navne: . (Eng.: EINECS)

EINECS er et akronym som står for: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EINECS er en europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer. Stoffer som er optaget på denne liste har fået tildelt et nummer. Fx har ethanol nummeret: 200-578-6. Disse numre kaldes også EF-numre. EINECS-numrene ligger i intervallet 200-001-8 til 310-312-1.

Se også ELINCS og NLP.

Indhold i box-in-a-box-5

Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer. Bekendtgørelse nr. 923 af 28. september 2005

BioSite 1/8,11

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13