BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Elektrontransportkæden i mitochondrier og den oxidative phosphorylering

Udskriv

Andre navne: (Eng.: )

Elektrontransportkæden i mitochondrier består af fem proteinkomplekser samt proteinet cytochrom c. Elektrontransportkæden er lokaliseret i den indre mitochondrie-membran. De fem proteinkomplekser er: (I) NADH-dehydrogenase, (II) succinat dehydrogenase, (III)  cytochrom reductase, (IV) cytochrom oxidase og (V) ATP-ase. Derudover består elektrontransportkæden af cytochrom c og ubiquinon (coenzym Q). Under elektrontransporten fra NADH til oxygen, hvorved der dannes vand pumpes der protoner ud i rummet mellem den ydre og den indre membran. Derved opstår en elektrokemisk gradient, hvis hovedformål er at drive biosyntesen af ATP. Elektrontransportkæden og ATP-biosyntesen er derved koblet via den elektrokemiske gradient. Den elektrokemiske gradient kan nedbrydes med kemiske forbindelser der benævnes afkoblere. Tilsættes en afkobler til en mitochondriesuspension stiger oxygenforbruget hurtigt indtil alt NADH er opbrugt, samtidig ses ophør af ATP-produktionen idet der ikke længere er en elektrokemisk gradient til at drive denne.

Elektrontransportkæden og den oxidative phosphorylering er direkte koblet med TCA-cyclen via succinatdehydrogenasen (kompleks II) hvor FADH2 dannes ved oxidation af succinat til fumarat i TCA-cyclen. Endvidere er TCA-cyclen og glycolysen koblet indirekte til elektrontransporten via NADH.

Samlet udgør elektrontransportkæden og ATPasen den oxidative phosphorylering, dvs. phosphorylering af ADP til ATP under forbrug af oxygen, i modsætning til den phosphorylering af ADP til ATP der finder sted i glycolysen (som foregår på substratniveau) og som kan køre anaerobt.

Elektrontransportkæden benævnes også respirationskæden.

Den oxidative phosphorylering i den indre mirtochondrie membran

 

BioSite 20/8,99; 6/8,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13