BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Oxidation af fedtsyrer

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Oxidation of fatty acids)

Fedtsyrer fungerer som lagerenergi i plante og dyreceller oftest i form af triacylglyceroler som opbevares i fedtdråber (liposomer = "fedtlegemer"). Energitætheden af triacylglyceroler ligger omkring 9 kcal/g medens energitætheden for de andre lagerenergiformer som stivelse og glycogen ligger omkring 4 kcal/g. Da de sidstnævnte ydermere er stærkt hydrerede (hydrogenbundet med vand) fylder de langt mere end triacylglycerolerne som ligger næsten vandfrie i liposomerne. Triacylglyceroler i liposomer er dermed den mest effektive måde at oplagre energi. Fedtsyreenergilagre er særligt vigtige i dyr som går i hi eller hos dyr som trækker fx fugle. De fleste organer er i stand til at udnytte fedtsyrer i energimetabolismen, undtagen hjernen.

 

BioSite 8/9,99; 22/6,03

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13