BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Fluoran

Udskriv

Andre navne: Hydrogenfluorid, fluorbrinte (forældet). Den vandige opløsning benævnes flussyre. (Eng.: Hydrogen fluoride, hydrofluoric acid, fluoric acid, fluorohydric acid)

Fluoran er en farveløs gasart der er letopløselig i vand (flussyre). Saltene af flussyre benævnes fluorider, hvor F- -ionen benævnes fluorid eller fluoridion. Flussyre anvendes bl.a. til ætsning af glas.

Flussyre er meget ødelæggende ved hudkontakt og medfører svære forbrændinger der ikke umiddelbart kan være mærkbare eller synlige, men først viser sig senere. Flussyre kan endvidere være dødeligt giftig, også ved hudkontakt.

MV= 20,01 g/mol; SMP= -83,6oC; KP= 19,51oC; pKs = 3,45; CAS-nummer: 7664-39-3

Se også tabellen over syrer og baser.

HF

E528

BioSite 18/12,02: 3/6,08 U

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13