BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Flygtige forbindelser i udåndingsluft

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Volatile chemical compounds in breath)

Ånde eller udåndingsluft indeholder en lang række flygtige kemiske forbindelser. Ikke alle forekommer på samme tid hos samme person.

Lungerne funktion er at udveksle gasser og andre flygtige forbindelser med omgivelserne. De vigtiste i denne sammenhæng er optagelse af oxygen og afgivelse af carbondioxid. Udover disse to vigtige forbindelser forekommer der mange andre flygtige stoffer i åndingsluften. Nogle kan stamme fra mikroorganismer i mundhulen, nogle fra kroppens omsætning, andre fra den mad der er spist og igen andre fra den mikrobielle omsætning i mave-tarmkanalen.

Se også artiklen om dårlig ånde.

Tabellen viser eskempler flygtige kemiske forbindelser som er fundet i udåndingsluft

Navn Lugtbeskrivelse Oprindelse CAS-nummer
Alkaner      
Pentadecan      
Tridecan      
Dodecan      
Decan      
Undecan      
       
Alkener      
Methan   Mikrobiel aktivitet i mave-tarmkanal 74-82-8
Isobuten     115-11-7
Isopren      
       
       
Hydrogen   Mikrobiel aktivitet i mave-tarmkanal  
       
Svovlforbindelser      
Dimethylsulfid      
Dimethyldisulfid      
Dimethyltrisulfid      
       
Alkoholer      
Propan-1-ol      
       
Aldehyder      
Nonanal      
       
Ketoner      
Acetone   Fedtsyreoxidation i leveren 67-64-1
2-Butanon      
       
Aminer      
Methylamin     74-89-5
Trimethylamin      
       
Aromater      
Skatol      
Phenol      
Styren      
Benzaldehyd      
       
Terpener      
Caryophyllen      
β-Pinen      
D-Limonen      

 

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 13/11,11; 26/11,11

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13