BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Frie radikaler

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Free radicals)

Et frit radikal er enhver species som er i stand til at eksistere frit og som indeholder en eller flere uparrede elektroner (Halliwell og Gutteridge, 1999). En uparret elektron er en elektron som er ene om at optage en atomorbital eller en molekylorbital, normal indeholder orbitalerne to elektroner med modsat spin. Atomer og molekyler er sædvanligvis mest stabile når atom- og molekylorbitalerne er optaget af to elektroner. Nogle frie radikaler kan være meget reaktive mens andre er relativt stabile. Frie radikaler angives i formler med en prik. Frie radikaler er sædvanligvis paramagnetiske dvs. de tiltrækkes af magnetfelter. Fire radikaler kan dannes ved at en elektron afgives fra et atom eller et molekyle, eller ved at en elektron optages. Figuren viser eksempler på simple frie radikaler. Eksperimentelt anvendes frie radikaler til studiet af bevægelser på det molekylære niveau, fx i forbindelse med bevægelighed af molekyler i biomembraner.

Eksempler på frie radikaler

Halliwell, B. and Gutteridge, J.M.C. 1999. Free radicals in biology and medicine. Oxford University Press

 

BioSite 16/1,07

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13