BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Fumonisiner

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Fumonisins) 

Fumonisiner er mycotoxiner der produceres af den allestedsnærværende svamp, Fusarium moniliforme, svampen er en almindelig kontaminant i fugtig majs der er angrebet af svampe. Fumonisiner er sat i forbindelse med spiserørskræft hos mennesker og lungeødemer hos svin, hos heste kan fumonisinerne give anledning til en dødelig hjernesygdom. Fumonisiner elimineres hurtigt fra blodbanen, hvorfor det ikke ved direkte måling af fumonisin i blodet, er muligt at sige noget om hvor meget mennesker og dyr har været udsat for forbindelserne. Virkningsmekanismen bag fumonisinernes giftighed synes at være at de blokerer for biosyntesen af sphingolipider idet de har en vis strukturel lighed med sphingosin. Fumonisinerne hæmmer enzymerne sphinganin-N-acetyltransferase og sphingosin-N-acetyltransferase. Øgede mængder i serum af frie sphingosin og sphinganin baser er observeret i grise, heste og kyllinger der har været udsat for fumonisiner. Syv fumonisiner er blevet isoleret bl.a.: Fumonisin A1, A2, B1, B2, B3 og B4 dog er kun B-formerne fundet i naturligt kontamineret majs. Udover F. moliniforme kan fgl. svampe producere fumonisiner: F. proliferatum, F. nygamai, F. anthophilum, F. dlamini og F. napiforme ligeledes er en Alternaria svamp i stand til at producere fumonisin.

Se også: Fumonisin A1, fumonisin A2, fumonisin B1, fumonisin B2, fumonisin B3 og fumonisin B4.

Barna-Vetró, I. et al. 2000 Development of a sensitive ELISA for the determination of Fumonisin B1 in cereals J. Agric. Food Chem. 48:2821-2825; Diaz, G.J. og Boermans, H.J. 1994. Fumonisin toxicosis in domestic animals: A review. Vet. Human Toxicol. 36:548-555; Steyn, P.S. 1995. Mycotoxins, general view, chemistry and structure. Toxicology 82/83:843-851; Bezeuidenhout, S.C. et al. 1988. Structure elucidation of the fumonisins, mycotoxins from Fussarium moniliforme. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 743-745.

BioSite 9/2,00; 7/8,10

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13