BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Dårlig ånde

Udskriv

Andre navne: Halitose, foetor ex ore. (Eng.: Bad breath, halitosis, oral malodor)

Dårlig ånde: Tilstedeværelse af ildelugtende flygtige kemiske forbindelser i tilstrækkelig høj koncentration i udåndingsluften til at ånden virker frastødende.

For at en kemisk forbindelse skal kunne bidrage til dårlig ånde skal den være ildelugtende og tilstede i tilstrækkelig mængde til at den virker ildelugtende. Mange stoffer lugter behageligt i lave koncentrationer mens de har en dårlig lugt i høje koncentrationer, et eksemple på dette er skatol som i meget lave koncenrationer har en lugt af jasmin mens det i høje koncentrationer har en lugt som beskrives som gris eller fækal.

Navn Lugtbeskrivelse Lugt tærskel Oprindelse CAS-nummer
         
         
Methylamin       74-89-5
         
Dimethylsulfid Kogt kål     75-18-3
Dimethyldisulfid Kålagtig     624-92-0
Dimethyltrisulfid Stærkt løgagtig     3658-80-8
         
         
         
2-Butanon Acetonelignende     78-93-3
         
         
         

Se også: Flygtige forbindelser i udåndingsluft.

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 12/11,11

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13