BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Hatch-Slack reaktionsvejen

Udskriv

Andre navne: (Eng.: )

Hatch-Slack reaktionsvejen forekommer i C4-planter for fiksering af carbondioxid. Carbondioxid fikseres først i mesophyl-cellerne som oxaloacetat, der derefter reduceres til malat (eller transamineres til asparaginsyre). Malaten transporteres derefter til en anden type celler (Bundle sheat celler), hvor det decarboxyleres af malat dehydrogenase. Den dannede carbondioxid indtræder i Calvin cyclen og reduceres til hexose. Pyrodruesyre transporteres derefter til mesophylcellerne, for at kompletere Hatch-Slack reaktionsvejen, hvor pyrudruesyren omdannes til oxaloacetat via phosphoenolpyrodruesyre.

 

BioSite 4/7,98; 19/9,04

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13