BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

In vivo, in vitro og in silico

Udskriv

In vivo:

Undersøgelser i den levende organisme (vivo: Liv), fx undersøgelser af nedbrydningshastighed af et fremmedstof ved måling af metabolitter i urin.

In vitro:

Undersøgelse udenfor organismen (vitro: Glas, underforstået reagensglasset), fx. undersøgelser af et oprenset enzyms aktivitet ved forskellige pH.

In silico:

Computersimulerede studier (silico: silicium, henviser til at integrerede elektroniske kredse er fremstillet på basis af silicium). Eksempelvis simulering af en celles aktiviteter, hvor en simulering er opbygget ved at kende en lang række parametre som transportkonstanter og reaktionskonstanter. Se også SAR og QSAR.

BioSite 23/2,03; 3/1,12

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13