BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Indigo

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Indigo, C.I. 73000)

IUPAC navn: 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indol-2-yliden)-1,2-dihydro-3H-indol-3-on 

Indigo er en indolforbindelse der anvendes som blåt farvestof. Dannes ud fra forbindelsen indoxyl der er et hydrolyseprodukt af glucosidforbindelsen indican. Tidligere fremstilledes indigo ud fra planteekstrakter indtil forbindelsen kunne fremstilles billigere syntetisk. Ved blanding med lawson opnås en dybsort farve. Indigo er ikke særligt vandolpøseligt, ved reduktion med fx natriumdithionit dannes det vandopløselige og farveløse leucoindigo. Den vandopløslige leucoindigo kan, imodsætning til indigo, bindes til tøjfibre. Ved efterfølgende oxidation fx med luftens oxygen gendannes den blå indigo.

MV= 262,26 g/mol; SMP ca 390oC under dekomponering; bruttoformel: C16H10N2O2; log Ko/w: 3,72; CAS-nummer: 482-89-3

Se også indigotin.

Strukturen af indigo og leucoindigo

Beregnet H-NMR spektrum af indigo

Beregnet H-NMR spektrum af indigo 

3D Struktur af indigo

Højreklik på figur for menu. Rotation: Til. Fra

Tak til JSmol holdet

McKee, J.R. and Zanger, M. År? A micrscale synthesis of indigo: Vat dyeing. Journal of Chemical Education A242-A243

BioSite 9/8,01; 18/10,11

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13