BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Isomeri

Udskriv

Andre navne: (Eng.: )

Isomere molekyler er kendetegnet ved at bestå af de samme atomer have de samme grupper og næsten de samme kemiske egenskaber. Biologisk spiller de en stor rolle idet enzymer, membrantransportsystemer og receptorer har forskellig evne til at binde de forskellige isomere molekylformer, hvorved de har forskellig biologisk effekt. Et typisk eksempel er lugtesansen evne til at kende forskel på forskellige spejlbilledisomere former fx R og S-carvon som udløser forskellige lugtindtryk fordi de to former aktiverer forskellige receptorer.

Geometrisk isomeri

Geometrisk isomeri også benævnt cis-trans isomeri hvor grupper er låst fast i forhold til hinanden enten omkring en dobbeltbinding eller ved en ringslutning. Eksempelvis alkenerne.

Spejlbilledisomeri

Ved spejlbilledisomeri opstår isomerien ved carbonatomer som har fire forskellige substituenter. Sådanne carbonatomer benævnes assymetriske carbonatomer eller stereogeniske centre.

Eksempel R- og S-carvon.

Diastereomere

Stereoisomere der ikke er spejlbilledisomere

Racematblanding

En racematblanding består af en blanding af flere enantiomere former af et chiralt molekyle i lige store mængder så den optiske rotation bliver nul.

Enantiomere molekyler

Molekyler hvis spejlbilleder ikke kan bringes til at dække hinanden

Levororatorisk

Drejning af planpolariseret lys i en retning mod uret

Dextrorotatorisk

Drejning af planpolariseret lys i en retning med uret

Chiral

Et chiralt molekyle kan ikke bringes til at dække dets spejlbillede således at alle ens grupper dækker hinanden

Syn/anti

optisk aktiv, optisk drejning.

D/L

konformation

Se også roseoxid.

 

22/10,01; 30/3,05

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13