BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Jern-svovlproteiner

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Iron-sulfur proteins)

Jern-svovl proteiner forekommer i elektrontransportkæden, fotosyntesen, nitritreduktionen, steroidhydroxylationen og i oxidativ phosphorylering i mitochondrierne. Den simpleste klasse af jern-svovlproteiner er rubredoxinerne som indeh. et enkelt jern-atom pr. mol protein, jernet bindes af 4 cysteinrester. Alle andre jern-svovlproteiner indeh. syrelabile svovlatomer, der afgiver H2S ved behandling med mineralske syrer. De har en relativt lav molvægt og indeh. 2, 4 el. 8 jernatomer pr. mol. Mere komplekse enzymer som xanthinoxidase og nitrogenase indeh. ligeledes jern-svovlcentre.

skematiske eksempler på jern-svovl centre i proteiner

 

BioSite 28/2,99; 14/8,03

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13