BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Kaffe - indholdsstoffer, aroma og smag

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Coffee - content of compounds, aroma and taste)

 

Nedenstående tabel viser et lille udsnit af de hundredvis forskellige stoffer som er fundet i kaffe

Carbonhydrider CAS-nummer
   
   
   
   
   
   
   
   
Alkoholer  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Aldehyder  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Carboxylsyrer  
Chlorogensyre 327-97-9
Kaffesyre 331-39-5
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
Estre CAS-nummer
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Ketoner  

Butan-2,3-dion

431-03-8

Pentan-2,3-dion

600-14-6
Furaneol 3658-77-3
Homofuraneol 27538-10-9
Sotolon 28664-35-9
Homosotolon 698-10-2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Andre CAS-nummer
Vanillin 121-33-5
2-Methoxyphenol 90-05-1
2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazin 13925-07-0
4-Ethyl-2-methoxyphenol 2785-89-9
4-Ethenyl-2-methoxyphenol 7786-61-0
2,3-Diethyl-5-methylpyrazin 18138-04-0
3-Isobutyl-2-methoxypyrazin 24683-00-9
Trigonellin 535-83-1
   
   
   
   
   
   
Terpener  
Kahweol 6894-43-5
Cafestol 469-83-0
(E)-β-Damascenon 23726-93-4
   
   
   
Alkaloider  
Koffein 58-08-2
Trigonellin 535-83-1
5-Methylimidazol 822-36-6
Harman 486-84-0
Norharman 244-63-3
   
   
   
   
   
   
   
   
Svovl-holdige  
3-Methyl-2-buten-1-thiol 5287-45-6
3-(Methylthio)-propanal 3268-49-3
2-Furfurylthiol 98-02-2
3-Mercapto-3-methylbutylformiat 50746-10-6
   
   
   
   
   
   

Belitz, H.-D. og Grosch, W. 1999. Food Chemistry. Springer

BioSite 9/6,12; 23/7,12

Indhold i box-in-a-box-6b
1
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13