BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Lactatdehydrogenase

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Lactate dehydrogenase)

Lactat dehydrogenase er et enzym der katalyserer reaktionen:

Lactatdehydrogenase reaktionen

Lactat DH forekommer i 5 forskellige isoenzymformer, alle former indeholder 4 underenheder. De 5 isoenzymer består af 5 forskellige kombinationer af 2 forskellige underenheder, betegnet A og B (eller M og H, for hhv. muskel og hjerte). Isoenzymet som dominerer i skeletmuskler har 4 identiske A-underenheder og betegnes A4. En anden form som dominerer i hjertet har 4 identiske B-underenheder og betegnes B4. De andre isoenzymer har betegnelsen A3b, A2B2 og AB3. Isoenzymerne er vigtige i diagnosen af lever- og hjertesygdomme. Isoenzymerne adskiller sig i afhængigheden af substratkoncentrationen især pyruvat, lige såvel som deres V-max værdier når pyruvat er substratet. Isoenzymet A4 reducerer pyruvat til lactat med en relativ høj hastighed. B4 isoenzymet reducerer pyruvat med en relativ lav hastighed. ydermere hæmmes dehydrogeneringen af lactat katalyseret af B4 isoenzymet stærkt af pyruvat. Lactat DH katalyserer det sidste trin i glycolysen. Skeletmuskler omdanner pyruvat til lactat, medens hjertet under hårdt arbejde er i stand til at udnytte lactat fra blodet (lactaten i blodet under hårdt arbejde stammer fra musklerne) vha. B4 isoenzymet.

MV= g/mol; CAS-nummer: 9001-60-9; EC nummer: 1.1.1.27

 

Biosite 4/7,98; 30/1,08

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13