BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

LD50 og LC50

Bookmark and Share

Udskriv

Andre navne: (Eng.: )

LD50 og LC50 er måder at angive stoffers giftighed på.

LD50 = den mediane letale dosis, den dosis ved hvilke halvdelen af forsøgsdyrene dør. (letal = dødelig, staves også lethal)

LC50 = den koncentration af en forbindelse som er letal overfor 50% af de dyr der testes, denne anvendes ved koncentrationer i luft og vand hvor det ikke er muligt at sige noget om den absolutte dosis dyrene har været udsat for.

LD50 og LC50 værdierne er meget afhængige af de betingelser hvorunder forsøgene er udført, fx faktorer som hvilken vej ind i kroppen der anvendes fx gennem mund (p.o. = peroralt eller per os) eller ved injektion*. Andre usikkerhedsfaktorer er det foder der har været anvendt, hvilken dyreart (mus, rotte eller kanin osv.), dyrenes genetiske status, hvor renavlede de er, temperatur, luftfugtighed, dyrenes sundhedstilstand og opstaldningsforhold osv. Endvidere spiller sammensætningen af den forbindelse der testes en rolle, fx på hvilken måde og i hvad det er opløst.

* Injektionen kan fortages intravenøst i.v. (i en blodåre),  i.p. intraperitonealt (indenfor bughinden), subcutant (under huden), intramuskulært (i en muskel) eller intracutant (i huden).

Se også ATE, saxitoxin, amatoxin, batrachotoxin.

Walker et al. 1998 Principles of Ecotoxicology. Taylor and Francis; Timbrell, J. A. 1998 Principles of Biochemical Toxicology. Taylor and Francis

BioSite 12/9,00; 26/8,12

Indhold i box-in-a-box-6b

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Box 10
Box 11
Box 12
Box 13