BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Lectiner

Udskriv

Andre navne: Agglutiner, phytohemagglutininer, phytoagglutininer, protectiner. (Eng.: Lectins)

Lectiner er oligosaccharid-bindende proteiner eller glycoproteiner af ikke-immun oprindelse og som agglutinerer celler og/eller udfælder glycokonjugater (Goldstein et al. 1980). Bindingen er reversibel og højspecifik. Lectiner er i stand til at binde sig til forskellige former for oligosaccharidkæder. Da cellers overflade er dækket af cellespecifikke oligosaccharidkæder som er forankret i membranproteiner kan lectiner få celler til at agglutinere, under forudsætning af at det pågældende lectin har mere end et bindingssite. Selvom lectiner er i stand til at binde til celleoverflader og udfælde glycoproteiner er de ikke det samme som antistoffer dvs de er af ikke-immun oprindelse. Lectiner er oprindelig isoleret fra planter men kendes også fra dyr og bakterier. Ofte er metalioner som Mg2+ eller Mn2+ nødvendige for lectinernes funktion.

Selectiner er membranbundne glycoproteiner hos dyreceller der har lectinlignende funktion.

Se også ricin.

Goldstein, I. J. et al. 1980. What should be called a lectin ? Nature, 285:664; Lis, H. and Sharon, N. 1998. Lectins: Carbohydrate-specif proteins that mediate cellular recognition. Chem. Rev. 98:637-674

BioSite 23/9,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13