BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Lipider

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Lipids)

Lipider er defineret som forbindelser som er uopløselige i vand og opløselige i fedt eller organiske opløsningsmidler som chloroform (McNaught og Wilkinson,1997). Det siger sig selv at med en så bred definition så indeholder stofgruppen meget forskellige forbindelser. Eksempler på lipider: Fedtsyrer, triglycerider, phospholipider, sphingosin, ceramider, sphingomyelin, galactosylceramider, aminolipider, glycolipider, cholesterol og andre steroider, hopanoider, prostaglandiner, terpener, vokse og fedtopløselige vitaminer. Disse stofgrupper kan så yderligere inddeles, således kan fedtsyrerne opdeles i mættede, monoumættede, polyumættede, langkædede og kortkædede. Se også eicosanoider.

Lipiderne kan grovinddeles i forsæbbare (fx. triglycerider og phospholipider) og ikke forsæbbare lipider (fx. cholesterol og terpener). At et lipid er forsæbbart betyder at det ved katalyse med base (fx. natriumhydroxid) hydrolyseres til en fedtsyredel og en polær del, fx. hydrolyseres triglycerider til tre fedtsyrer og glycerol.

Christie, W.W. 1982. Lipid Analysis, Pergamon Press; Gurr, M.I. og James, A.T. (1980) Lipid Biochemistry an Introduction, Science Paperbacks, Chapman and Hall, London 247 pp; McNaught, A.D., and Wilkinson, A.D. 1997. Compendium og Chemical Terminology - IUPAC Recommendations, Blackwell Science

BioSite 14/2,99; 3/4,20

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13