BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Biosyntesen af lysin

Udskriv

Biosyntesen af den essentielle aminosyre lysin kan foregå på to måder afhængig af organismen. Hos bakterier foregår det via diaminopimelinsyre som vist i Figur 1, mens den hos svampe syntetiseres via aminoadipinsyre. I diaminopimelinsyre reaktionsvejen er udgangsforbindelserne pyruvat (fra glycolysen) og asparaginsyre β-semialdehyd som er et intermediat i biosyntesen af threonin. De to forbindelser undergår en aldolkondensation og danner den cycliske forbindelse 2,6-dihydropicolinsyre. Den anden reaktionsvej begynder med acetyl-CoA (der er slutprodukt af glycolysen) og α -ketoglutarat (intermediat i TCA-cyclen) som vist i Figur 2. I det hele taget spiller TCA-cyclen en central rolle i biosyntesen af lysen via begge reaktionsveje. I den første reaktionsvej deltager succinyl-CoA og α -ketoglutarsyre fra TCA-cyclen, medens α -ketoglutarsyre optræder flere gange i den sidste reaktion, ofte i forbindelse med transaminering sammen med glutaminsyre. I begge reaktionsveje indgår NADPH i delreaktioner hvor forbindelserne reduceres eller oxideres (fx dobbeltbindinger fjernes eller dannes). I aminoadipinsyre reaktionsvejen forbruges ligeledes et ATP molekyle.

Figur 1. Biosyntese af lysin via diaminopimelinsyre reaktionsvejen som den foregår i bakterier

Biosyntesen af aminosyren lysin i bakterier

Figur 2. Biosyntese af lysin via aminoadipinsyre reaktionsvejen som den foregår i svampe

Biosyntesen af aminosyren lysin i svampe

BioSite 17/2,00; 22/10,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13