BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Ochratoxin

Udskriv

Andre navne:

Ochratoxinerne er en gruppe mycotoxiner der produceres svampe som Aspergillus ochraceus samt Penicillium viridicatum og P. citrinum. Ochratoxinerne består af en phenylanalin aminosyre rest koblet til et dobbelt ringsystem bestående af to seksledede ringe hvoraf den ene er aromatisk. Ochratoxinerne findes i en A-form, en B- form hvor chloratomet er fjernet og en C-form der svarer til A-formen hvor carboxylsyren er forestret til ethanol. I tropiske områder er det Aspergillus arter der tegner sig for produktionen af ochratoxiner, medens det i tempererede områder (fx Danmark) er Penicillium arter der producerer ochratoxiner, idet de sidste kan leve og producere ochratoxiner ned til 5oC. Svampene lever på fugtigt byg, majs og hvede og kan forgifte husdyr der fodres med disse fodermidler. Nyrerne er de organer der mest udsatte ved ochratoxinforgiftning, der forekommer både akutte og kroniske forgiftninger, endvidere er der immunotoxiske, carcinogene og teratogene effekter. Ochratoxin A fluorescerer i det grønne område medens ochratoxin B fluorescerer i det blå. Ochratoxin B som mangler chloratomet er langt mindre toxisk end ochratoxin A og C. Forekomst af nephropati hos Danske slagtesvin som skyldes ochratoxin A er velkendt (4329) lignende forhold er fundet i andre lande.

Den kemiske struktur af forskellige ochratoxiner

(2588, 4329,4721), Merck Veterinary Manual, MI

BioSite 2/2,00; 6/8,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13