BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Plastoquinon

Udskriv

Andre navne: Koflers quinon. (Eng.: Plastoquinone)

Plastoquinon er et element i den fotosyntetiske elektrontransport, som finder sted i planter (i chloroplastrene) og blågrønne bakterier (blågrønalger) men ikke i andre fotosyntetiske bakterier. Funktionen af plastoquinon er analogt til ubiquinon i mitochondrierne. Isoprensidekæden kan som ved ubiquinon have forskellig længde afhængig af organismen.

MV= 749,20 g/mol; bruttoformel: C53H80O2; (ved 9 isoprenenheder)

Se også ubiquinon.

Strukturen af plastoquinon

 

BioSite 17/12,02; 12/11,08

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13