BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

PNEC

Udskriv

Andre navne: Den beregnede nuleffektkoncentration. (Eng.: PNEC)

PNEC er et akronym som står for: Predicted No Effect Concentration

Den beregnede nuleffektkoncentration anvendes ved vurderingen miljøfaren af kemikalier.

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 26/7,13

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13