BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Primære og sekundære metabolitter

Udskriv

Andre navne: Primærstoffer og sekundærstoffer

De biokemiske forbindelser der findes i de levende organismer kan inddeles i de primære og de sekundære metabolitter.

De primære metabolitter er kendetegnet ved at de forekommer universelt i levende organismer fx aminosyrer, TCA-cyclens og glycolysens komponenter, lipider og vitaminer. De primære metabolitter kan betegnes som organismernes husholdningskomponenter.

De sekundære metabolitter er kendetegnet ved at de kun forekommer i visse organismer, og ved at blive syntetiseret via reaktionsveje som er specifikke for slægten eller arten. De forekommer hovedsageligt i planter og mikroorganismer og anvendes ofte kemotaxonomisk, dvs. til at belyse arternes slægtskabsforhold.

Sekundære metabolitter omfatter mange forskellige stofgrupper fx. alkaloider, flavonoider (fx rutin og quercetin), mycotoxiner, terpener, lignaner, cyanogene glycosider (fx amygdalin), saponiner og antibiotika.

Sekundære metabolitter har mange funktioner:

Hos planter påvirker mange faktorer mængden og arten af sekundære metabolitter, fx. varierer indholdet med voksestedet, plantens anatomiske del, gødningsforhold, tid på sæsonen og afstanden mellem planterne.

Se også sekundære metabolitter i cikorie se også jordbær.

 

BioSite 8/9,00; 22/10,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13