BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Prion

Udskriv

Proteinet

Prion er et kunstord dannet ud fra proteinagtige infektøse partikler (proteinaceous infectious particles) af Amerikaneren Stanley B. Prusiner i firserne. Prioner (PrP) er normale glycoproteiner der hovedsageligt er tilstede i cellemembraner i nervevæv som hjerne, rygmarv o.lign. men forekommer dog også i andre væv i meget lave koncentrationer. Genet for PrP er tilstede i de fleste pattedyr (fx mennesker, hamstere, mus osv.), den fysiologiske funktion er ukendt. Da aminosyresekvensen ikke varierer meget mellem arterne er funktionen sandsynligvis vigtig, idet det er velkendt at proteiner med en mindre vigtig funktion kan varierer meget fra art til art. Prioner har normalt en udpræget α -helixfoldning af polypeptidkæden men kan induceres til at folde polypeptidkæden i β -flader, med det resultat at de sygdomsfremkaldende prioner PrPSC dannes (PrPsc SC står for Scrapie, dvs et protein men to former)(Sparrer et al. 2000). Det normale PrP nedbrydes let af lysosomale proteaser medens PrPSC er protease resistent, dvs proteinet i denne form er vanskeligt nedbrydeligt og fjernes derfor langsomt fra de inficerede væv. Prioner forekommer også hos andre organismer end pattedyr fx også hos gær (Sparrer et al. 2000).

Sygdommen

Prionsygdomme (TSE, transmissibel spongiform encephalopati) som er progressive degenerative sygdomme i centralnervesystemet, kendes fra mennesker i form af Kuru, Creutzfeldt-Jacobs sygdom, Gerstmann-Sträussler-Scheinkers sygdom og Fatal familliær insomnia (søvnløshed). Hos dyr kendes tilsvarende hos kvæg (kogalskab, eller BSE, bovine spongiform encephalopati), får og geder (scrapie= gnubbesyge), og rovdyr som mink og katte som har været fodret med inficeret foder. Scrapie har været kendt hos får i århundreder (siden 1738).

Overførslen

Udover de spontane tilfælde af fx Creutzfeldt-Jacob sygdommen som skyldes mutationer, kan TSE-sygdommene overføres mellem individer indenfor samme art (som Kuru) eller ved transplantationer af fx cornea, brug af forurenet væksthormon (inden man gik over til at bruge rekombinant hormon) eller forurenede kirurgiske instrumenter. Prioner er også i stand til at krydse artsbarrieren, dvs overføres mellem arterne fx startede kogalskabsepidemien formentlig i England ved at kvæg fodredes med kød og benmel fra slagtede får. De tilfælde der skyldes mutationer er arvbare mellem familiemedlemmer.

Litteratur

Brewer, M.S. 1999. Current status of Bovine Spongiform Encephalopathy - a review, Journal of Muscle Foods 10:97-117; Buchwald. E and Vorstrup, S. 1997. MB. Creutzfeldt-Jacob - en human prionsygdom, Dansk Veterinartiddskrift 80:147-150; Digiulio, K., Crawford, L., Woo, R. and Gaull, G. 1997. International symposiom on spongiform encephalopathies: Generating rational policy in the face of public fears, Trends in Food Science and Technology 8:204-206; Knight. R. and Stewart, G. 1998. The new variant form of Creutzfeldt-Jacob disease, FEMS Immunology and Medical Microbiology 21:97-100; Manson, J.C. 1999. Understanding transmission of the prion diseases. Trends in Microbiology 7:465-467; Prusiner, S.B. 1992. Chemistry and biology of prions, Biochemistry 31:12277-12288; Prusiner, S.B. 1995. The prion diseases, Scientific American, January 30-37; Prusiner, S.B., and Hsiao, K.K. 1994. Human prion diseases, Ann. Neurol. 35:385-395; Sparrer, H.E. et al. 2000. Evidence for the prion hypothesis: Induction of the yeast [PSP+] factor by in vitro-converted Sup35 protein. Science 289:595-599; Weissmann, C. 1996. Molecular biology of transmissible spongiform encephalopathies, FEBS Letters, 389:3-11

 

BioSite 1/3,00; 6/8,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13