BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Prostaglandiner

Udskriv

Andre navne: (Eng.: )

Prostaglandinerne er en gruppe fede syrer som påvirker en lang række fysiologiske processer. En prostaglandin er en C-20 fedtsyre der indeholder en C-5 ring. Hovedklasserne betegnes PGA, PGB, PGE og PGF fulgt af et index der angiver antallet af C-C dobbeltbindinger udenfor ringen. Prostaglandiner synes mere at modulere hormoners effekt end selv at fungere som sådanne. De ændrer ofte aktiviteten af de celler hvori de syntetiseres. Disse effekter kan variere fra celletype til celletype, i modsætning til hormoner hvis effekter er uniforme. Eksempel: Lipolyse stimuleres af hormoner så som adrenalin, glucagon, corticotropin og thyroidea stimulerende hormon, PGE1 i en koncentration på 10-8M hæmmer stærkt den lipolytiske effekt af disse hormoner. PGE1 hæmmer øgningen af de intracellulære niveauer af cyclisk AMP der fremkaldes af disse hormoner. PGE1 hæmmer adenyl cyclasen i fedtceller. I andre celler kan prostaglandiner have den modsatte effekt på cyclisk AMP niveauerne. Prostaglandinerne syntetiseres i cellemembraner ud fra C-20 fedtsyrer der indeholder mindst 3 dobbeltbindinger, disse polyumættede fedtsyrer er nødvendige i pattedyrs føde. Aspirin hæmmer biosyntesen af prostaglandiner ved at inaktivere prostaglandin synthetasen.

Se også lipider og eicosanoider.

Den kemiske struktur af forskellige prostaglandiner

 

BioSite 28/10,98; 12/8,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13