BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Reaktionshastighed - kemiske reaktioners hastighed

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Reaction rate)

Ser man på den simple reaktion hvor stof A omdannes til stof B, så vil hastigheden hvormed B dannes i starten være høj. Efterhånden som reaktant A opbruges vil dannelseshastigheden af B aftage.

A → B

Hvis man definerer reaktionshastigheden som den hastighed hvormed B dannes fås udtrykket:

v = δ[B]/δt

Koncentrationen af B som funktion af tid

 

For en reaktion kan der opskrives et hastighedsudtryk fx:

v = k[A]

hvor k er hastighedskonstanten for den pågældende reaktion

En reaktions hastighed kan afhænge af flere faktorer:

(1) Koncentrationen af reaktanter, som i eksemplet ovenfor hvor reaktionens hastighed aftager efterhånden som mængden af reaktanten A bliver forbrugt. Reaktionshastigheden stiger med stigende koncentration af reaktanterne, og falder med faldene koncentration.

(2) Temperaturen, kemiske reaktioner forløber hurtigere ved højere temperatur (se temperatur kvotient)

(3) Overfladeareal af reaktanterne (ved heterogene reaktioner), hvis der er tale om faste stoffer, vil de kunne reagere hurtigere hvis overfladearealet er stort, fx reagerer pulvere hurtigere end stænger fx jernpulver og jernstænger.

(4) Tilsætning af katalysator.

Ser man på en mere kompleks reaktion fx.

Eksempel på reaktion med fem reaktanter

hvor fem molekyler A reagerer med et molekyle B og seks molekyler C og danner henholdsvis tre molekyler D og 4 molekyler E. Så får man nogle reaktionskurver som ser sådan ud:

Koncentrationer af reaktanter i en reaktion med 3 forskellige reaktanter

I denne reaktion dannes produktet E lidt hurtigere end produktet D, samtidig forsvinder reaktanten C 6 gange hurtigere end reaktanten B. Reaktanterne forsvinder altså med forskellig hastighed samtidig med af produkterne dannes med forskellig hastighed.

Se også: Michaelis-Menten kinetik, temperatur kvotient og enzymer.

 

BioSite 26/1,05; 9/1,06

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13