BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

STOT

Bookmark and Share

Udskriv

Andre navne: . (Eng.: STOT)

STOT er et akronym som står for: Specific Target Organ Toxicity

STOT eller specifik målorgantoksicitet er et mål for giftigheden af et stof overfor bestemte organer, fx om stoffet giver nyre- eller leverskader.

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 21/5,11

Indhold i box-in-a-box-6b

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Box 10
Box 11
Box 12
Box 13