BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

D-Tagatose

Udskriv

Andre navne: D-lyxo-hexulose. (Eng.: Tagatose)

D-tagatose er et kulhydrat (en keto-hexose) der bl.a. forekommer i mælk (Troyano 1996). Rotteforsøg har vist at sukkerstoffet ikke (hos rotter) bidrager til kroppens vækst, protein eller fedtaflejring, idet tagatose har en lav fordøjelighed i tyndtarmen men en høj fermenterbarhed i tyktarmen. (Livesey 1996). D-tagatose kan derfor være velegnet som et ikke-fedende sødestof. Forbindelsen kan endvidere finde anendelse som strukturgiver og stabilisator i fødevarer. Industrielt produceres tagatose ud fra lactose. Lactosen hydrolyseres først enzymatisk vha. enzymet lactase, glucosen separeres fra hvorefter galactosen omlejres til tagatose ved behandling med calciumhydroxid, blandingen neutraliseres til sidst med syre fx svovlsyre, se figur 3 (Bertelsen et al. 1999).

MV= 180,16 g/mol; SMP= 133-137oC;  bruttoformel: C6H12O6; CAS-nummer: 87-81-0

Se også: Fructose, monosaccharider og oligosaccharider.

Strukturen af tagatose

Figur 1 Strukturen af tagatose

Tagatose kan forekommer i flere isomere former

Figur 2 Pyranose- og furanoseformene af tagatose er i ligevægt via ketonformen

Syntesen af tagatose ud fra lactose

Figur 3 Fremstillingen af tagatose

 

Bertelsen, H., Jensen, B.B. and Buemann, B. 1999. D-Tagatose - A novel low-calorie bulk sweetener with prebiotic properties. World Rev. Nutr. Diet. 85:98-109 (6801); Livesey and Brown. 1996. D-tagatose is an bulk sweetener with zero energy determined in rats. J. Nutr. 126:1601-1609; Troyano et al. 1996. Monosaccharides and myo-inositol in milks. J. Agric. Food Chem. 44:815-817; (E229, 6796)

BioSite 30/7,00; 12/2,04

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13