BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Tetracycliner

Udskriv

Andre navne:

Tetracycliner er antibiotika som i deres grundstruktur består af fire seksledede ringe der er fusioneret (tetracyclo=fire ringe). Tetracyclinerne er bredspektrede antibiotika med bakteriostatisk virkning, der er effektive både mod gram-positive og gram-negative bakterier. Tetracyclinerne hæmmer proteinsyntesen ved at blokere bindingen af aminoacyl-tRNA til 30S ribosomdelen. Tetracyclinerne producerers af streptomyces bakterier fx Streptomyces aureofaciens og Streptomyces rimosus. Andre tetracycliner er semisyntetiske, dvs at de som udgangspunkt har en naturlig tetracyclin, der kemisk bliver modificeret ved at der ændres på sidegrupperne, fx for at gøre forbindelsen mere fedtopløselig så den lettere absorberes fra tarmkanalen. Tetracyclin har været anvendt som vækstfremmer i landbruget men er nu forbudt.

Figuren viser eksempler på fire forskellige tetracycliner.

Tetracyclin MV= 444,43 g/mol

Aureomycin (andet navn: Chlortetracyclin) MV= 478,88 g/mol produceres af Streptomyces aureofaciens, aureomycin er et eksempel på et chlorholdigt naturstof.

Terramycin (andet navn: Oxytetracyclin) MV= 460,43 g/mol produceres af Streptomyces rimosus.

Vibramycin (andet navn: Doxycyclin) MV= 444,43 g/mol.

Se også doxorubicin.

Den kemiske struktur af udvalgte tetracycliner 

BioSite 24/8,00; 4/8,11

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13