BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Tungmetaller

Udskriv

Andre navne:

Der er forskellige måder at definere et tungmetal, fx grundstoffer med en massefylde større end jern (7874 kg x m-3), eller grundstoffer med en massefylde større end 5 g/cm3. De biologisk vigtige tungmetaller omfatter dog: Kviksølv (Hg), cadmium (Cd), bly (Pb), kobber (Cu), zink (Zn), chrom (Cr), nikkel (Ni) og arsen (As).

Se også biologisk vigtige grundstoffer, metallothionein og grundstoffernes periodesystem.

 

BioSite 29/6,00; 17/12,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13