BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Verotoxin

Udskriv

Andre navne: Verocytotoxin, shigalignende toxiner

Verotoxinerne er en klasse af protein toxiner der hæmmer proteinsyntesen. Toxinerne produceres af bakterien Escherichia coli serotype O157:H7 (verotoxin producerende E. coli VTEC). Toxinet virker ved at binde sig til glycolipidreceptorercellens overflade, bindingen udløser endocytose hvorved toxinet transporteres ind i cellen. Proteinsyntesen standses ved at A-enheden af toxinet enzymatisk fjerner en purinbase fra 28S rRNA i 60S ribosomdelen. Derefter inaktiveres elongeringstrinnet i proteinsyntesen på 60S delen på ribosomerne hvorved proteinsyntesen standser (Obrig 1997)(Rappuoli and Montecucco 1997). 

Ofte fremkalder infektion med E. coli O157:H7 en forholdsvis harmløs diaré, men kan i visse tilfælde gå over i blodig diaré som kan følges af nyresvigt (Scheutz og Gerner-Smidt 1998)

Obrig, T.G. 1997. Shiga toxin mode of action in E. coli O157:H7 disease. Frontiers in Bioscience 2:635-642; Scheutz, F. og Gerner-Smidt. 1998. Verotoxinproducerende E. coli (VTEC). Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 76:1625-1627; Rappuoli, R. and Montecucco, C. 1997. Guidebook to Protein Toxins and their use in Cell Biology. A Sambook and Tooze Publication at Oxford University Press.

 

BioSite 27/11,03; 3/12,03

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13