BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Vitamin D

Udskriv

Andre navne:

Vitamin D er et fedtopløseligt vitamin. Flere forbindelser har vitamin D effekt, eller mulig vitamin D effekt. Vigtigst er vitamin D2 (calciferol eller ergocalciferol) og vitamin D3 (cholecalciferol) - formen der normalt findes i pattedyr. Disse forbindelser kan opfattes som steroider hvori B-ringen er brudt. Lys kan omdanne 7-dehydrocholesterol til vitamin D3, ligeledes kan ergosterol omdannes til ergocalciferol vha. lys. De fleste fødemidler indeh. kun lidt vitamin D. 1,25-Dihydroxycholecalciferol er den mest aktive form, fremmer optagelsen af Ca2+ fra tarmkanalen via dets evne til at stimulere biosyntesen af specifikke proteiner der deltager i transporten eller bindingen af Ca2+ i tarmepithelet. 1,25-Dihydroxycholecalciferol kan dermed opfattes som en hormon lignende forbindelse. Mangeltilstande: Følgerne af vitamin D mangel er hovedsagelig de samme som følgerne af utilstrækkelig calciumtilførsel med føden. Dvs. engelsk syge (rachitis) hos unge dyr. Hos voksne resulterer vitamin D mangel i demineralisering af knoglerne, denne tilstand forekommer under graviditet og diegivning i tilfælde af at optagelsen fra tarmkanalen ikke er tilstrækkelig til at dække afgivelsen til fosteret eller mælken. I serum er uorganisk phosphat ofte nedsat og alkalisk phosphatase forøget ved engelsk syge. Hypervitaminose D: Overdosering med vitamin D er langt alvorligere end overdosering med vitamin A. Hypervitaminose D er karakteriseret ved hypercalcæmi og aflejring af calciumphosphat i bløde væv, bl.a. i ledflader, arterier, øjets cornea, i lunger og i nyrer, på et mere fremskredent stadie decalcificerer knoglerne. Hypercalcæmien og aflejringen af calciumphosphat forværres af et højt calcium indhold i føden, men fremkommer selvom føden ikke indeholder calcium. Medens følgerne kun er moderate, kan de bringes til at svinde ved unddragelse af vitamin D gennem længere tid og nedsættelse af fødens calciumindhold. På et mere fremskredent stadie er følgerne uoprettelige.

 De kemiske strukturer af forskellige vitamin D former

Den kemiske struktur af ergosterol

 

 

BioSite 9/11,98; 20/9,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13