BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Vitamin K

Udskriv

Andre navne: (Eng.: )

Vitamin K er et fedtopløseligt vitamin. Mindst 2 naturlige former af vitamin K er kendt, vitamin K2 menes at være den aktive form. Vitamin K1 (andre navne: phylloquinon eller phytomenadion) syntetiseres af grønne planter i chloroplastrene. Vitamin K2 syntetiseres af bakterier. Vitamin K1 oh K2 er isoprenforbindelser. Menadion eller vitamin K3 er et syntetisk produkt, der mangler den lange sidekæde. Vitaminet syntetiseres af tarmbakterier. Det eneste kendte resultat af vitamin K mangel er udfald i biosyntesen af enzymet proconvertin i leveren. Dette enzym katalyserer et trin i en kompleks sekvens af reaktioner der resulterer i dannelsen af prothrombin i leveren, forløberen for thrombin, et protein der accelererer omdannelsen af fibrinogen til fibrin der udgør den fibrøse del af koaguleret blod. Forbindelsen dicumarol en antagonist til vitamin K forårsager symptomer hos dyr der svarer til vitamin K mangel, det menes at stoffet blokerer vitamin K's funktion, stoffet benyttes i klinisk medicin til at modvirke blodpropper. Noget tyder på at vitamin K kan fungere som coenzym i en specialiseret elektrontransportrute i dyrevæv, eftersom vitamin K er en quinon der kan reduceres reversibelt til en quinol kan den fungere som en elektrontransportør.

De kemiske strukturer af vitamin K1, vitamin K2 og vitamin K3 (menadion)

Mangeltilstande: Vitamin K mangel alene hidrørende fra utilstrækkelig tilførsel af vitaminet er ikke kendt hos voksne mennesker. Hos nyfødte udvikler der sig de første 2-4 dage efter fødslen en mere eller mindre udpræget hypoprotrombinæmi, som derefter svinder, således at prothrombinaktiviteten hos brystbørn er steget til det for det pågældende alderstrin maksimalt opnåelige niveau 8-9 dg efter fødslen. Hos børn der får komælk bliver hyperthrombinæmien i den første uge langt mindre udpræget (komælk indeh. mere vitamin K end human mælk). Faldet i prothrombinaktiviteten hos brystbørn i den første uge kan helt undgås ved indgift af vitamin K til barnet umiddelbart efter fødslen, eller ved at give moderen et stort overskud af vitamin K i et interval efter fødslen. Uden behandling kan hypoprothrombinæmien i nogle tilfælde blive så udpræget, at der opstår blødningsrisiko, hvis barnet udsættes for legemlig skade. Placenta yder en vis modstand mod vitamin K og andre fedtopløselige vitaminer. Sygdomme, ved hvilke galdens udflyden i tarmkanalen er hindret, medfører afbrydelse af optagelsen af vitamin K.

Se også Warfarin.

Vitamin K1: MV= 450,7 g/mol; bruttoformel: C31H46O2;

Vitamin K3 (menadion): MV= 172,18 g/mol; bruttoformel: C11H8O2;

(K21, 358-9; K23, 931-37; k49, 156-158)

 

BioSite 22/6,98; 9/9,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13