BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Biomonitor A/S

Udskriv

Produkter: Biomonitor har udviklet klinisk anvendelige metoder til monitorering af biofarmaka f.eks. interferoner og anti-TNF medikamenter, monoklonale antistoffer og disses immunogenicitet, herunder evnen til at inducere antistofdannelse i patienter. Analyserne udføres under både Non-GLP og GLP-compliant forhold. Analyserne bruges af læger til at monitorere behandling af patienter samt pharma/biotech industri til deres produktudvikling. Disse analysemetoder består af:

 • IFNalpha binding assay (BAb)
 • IFNbeta binding assay (BAb)
 • IFNalpha neutralizing antibody assay (NAb)
 • IFNalpha neutralizing antibody assay (NAb)
 • TNFalpha binding capacity assay (RIA)
 • Anti-TNFalpha drug level determination (RIA)
 • Antibodies to anti-TNFalpha drugs /RIA)
 • Monoclonal antibody drug level determination (RIA)
 • Udvikling af analysemetoder for nye biofarmaka
 • Hjemmeside: www.biomon.dk

  Indhold i box-in-a-box-5

  BioSite 14/11,13

  Indhold i box-in-a-box-6b
  Mentiqa Odense

  Politik til beskyttelse af personlige oplysninger

  Box 10
  Box 11
  Box 12
  Box 13