BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Axeb

Udskriv

Telefon: 4362-4647

Fax: 4362-4641

Produkter: Heraeus, Sorvall, centrifuger, CO2-inkubatorer, LAF / sterilbænke, frysere, varmeskabe, ovne, inkubatorer, vakuum ovne, HTS-inkubatorer.

Hjemmeside: www.axeb.dk

E-mail: info@axeb.dk

Adresse: Herstedvang 7, 2620 Albertslund

(Tidligere Kendro Laboratory Products)

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 7/1,09

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13