BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Buch og Holm

Udskriv

Telefon: 4454-0000

Fax: 4492-3100

Produkter: Autoklaver - centrifuger - dataloggere - demineraliseringsanlæg - elektroforese - fermentorer - flowmetre - frysetørring - glove-boxe - homogenisatorer - inkubatorer - kjeldahl udstyr - klimaskabe - kryobeholdere - køle-/fryseskabe - lafbænke - ledningsevnemålere - magnetomrørere - omrørere - ovne - PCR udstyr - pH-metre - pipetter - vakuumpumper - membranpumper - slangepumper - refraktometre - rotationsfordampere - rysteapparater - sigter - spektrofotometer - termomestre - termostatbade - cirkulationskølere - ultralydbade - uv-lamper - varmeplader - varmeskabe - vægte - laboratorieglas - porcelænsartikler - kvartsartikler - plastartikler - teflonartikler - stativudstyr - papirvarer - opbevaringsartikler.

Hjemmeside: www.buch-holm.dk

E-mail: b-h@buch-holm.dk

Adresse: Marielundvej 39, 2730 Herlev

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 12/2,18

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13