BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

LGC Standards AB

Udskriv

Telefon: +46(0)33 20 90 60

Fax: +46(0)33 20 90 79

Produkter: LGC Standards �r en del av LGC (www.lgc.co.uk), vars forskning och teknologiska division agerar som det nationella m�tinstitutet i Storbritannien f�r kemiska och biokemiska m�tningar.

LGC Standards �r Europas ledande leverant�r av referensmaterial. Vi erbjuder referensmaterial fr�n v�rldens ledande tillverkare, samtidigt som vi fr�n v�ra egna produktionsanl�ggningar erbjuder en m�ngd olika certifierade referensmaterial, allt sammantaget f�r att passa v�ra kunders ofta kr�vande behov. Sortimentet �r stort och omfattar referensmaterial och standarder f�r bland annat livsmedelsproduktion, milj�analys, organisk samt oorganisk analytisk kemi, forensisk kemi, klinisk kemi, l�kemedelsproduktion, bioteknologisk forskning, metallanalys samt en m�ngd andra applikationer. LGC Standards �r ocks� exklusiv distribut�r i Europa f�r ATCC:s cellkulturer och bioprodukter (www.lgcstandards.com/atcc).

LGC Standards Proficiency Testing (www.lgcpt.com) �r en ledande tillverkare och distribut�r av UKAS ackrediterade kompetens pr�vnings program (proficiency testing services).
Vi erbjuder ett stort sortiment av program f�r m�nga olika applikationer, inkluderat k�ttproduktion, mejeri samt andra livsmedelssektorer, vatten, jord och andra milj� sektorer, bryggerin�ring, destillering, m�lterier, sockerproduktion, forensisk kemi, kunds�kerhet samt l�kemedelsproduktion.
LGC Standards erbjuder h�gsta kvalitet av teknisk support i samband med ett n�tverk av kontor i Europa, USA, Kina och Indien. V�rt samarbete med v�rldens ledande tillverkare av referensmaterial g�r det m�jligt f�r oss att hj�lpa kunder med den ofta tidskr�vande uppgiften att lokalisera de mest till�mpliga materialen f�r den specifika applikationen.
 
F�rutom kontor i Sverige och Finland, finns �ven kontor i England, Tyskland, Polen, USA, Kina, Frankrike, Spanien, Italien, Indien, Bulgarien, Tjeckien, Ungern samt Rum�nien.
Kontakta osSøg�rna f�r hj�lp med att finna r�tt produkt f�r din applikation eller f�r kostnadsfria kataloger.

Hjemmeside: www.lgcstandards.com

E-mail: se@lgcstandards.com

Adresse:

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 18/2,09

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13