BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Svanholm.com, Nordic Pharma and Analyzer Center

Udskriv

Telefon: 2618-5811

Fax: 6980-3133

Produkter: Svanholm.com leverer produkter fra følgende leverandører:

Thermo Scientific, Thermo Electron: Masse spektrometre til laboratorie og proces. Prima Pro er specielt egnet til Fermenter Offgas, Biofuel, Fuel Cells, Katalysator og kemisk industri. Mulige komponenter: O2, CO2, N2, Ar, CO, CH4, MeOH, EtOH, H2S, H2, C2H6 og mange flere... sekundære metabolitter. Endvidere til fermentering gives: OUR, CER, RQ, KLA, Mass Balance. Et massespektrometer med 32 eller 64 indgange kan erstatte adskillige traditionelle analysatorer med højere nøjagtighed og mulighed for at måle flere komponenter; endda fra en lavere detektionsgrænse. Kontakt for yderligere oplysninger. Se teknisk information her: www.svanholm.com/_thermo-prima-pro-ms.htm

Finesse Solutions: Fermentersystemer til glas fermentere og SingleUse Bioreactors. Systemer til opgradering af gamle fermentere til nyeste digitale teknologi. SingleUse sensorer til pH og DO til Hyclone SUB. Systemerne kan bruges i R&D, PD, Pilot og i GMP. Finesse Solutions TruBio DV er det mest anvendte fermentersystem i GMP til HyClone SUB's, og tilbyder en meget effektiv validerings pakke, så man kan komme hurtigt og probleml�st til PQ p� kort tid. Se www.svanholm.com/_singleuse-bioreactors.htm

Finesse Solutions: Sensorer til online m�ling af Optisk Densitet (OD). Systemet anvender en laser og kan anvendes til både mikrobiel fermentering samt cellekultur. Online måling giver meget information, og til en meget gunstig pris. Optisk måling af DO (Dissolved Oxygen) gør Finesse med TruDO Optical iltsensor. Meget stabil og nøjagtig, og et minimum af vedligehold giver store fordele fremfor traditionelle polarografiske sensorer. Alle fermentere kan opgraderes til at bruge optisk ilt-sonde. Finesse TrupH er pH-måling med pålidelige tryksatte pH-sensorer. Se www.svanholm.com/_sensors.htm

Fogale Nanotech: Online måling af Viable Cell Density med 12 mm sensor giver et klart billede af fermenteringens forløb, og giver mulighed for optimering. Systemet viser volumen af levende biovolumen, et tal for gennemsnitsstørrelse og et tal for størrelsesfordeling. Alle typer celler kan måles: - Mammale celler som CHO, HEK og SF9 - G�r som Saccharomyces cerevisiae eller Pichia Stipitis - Bakterier som E. coli og Lactobacillus - Svampe som Aspergillus Niger og Trichoderma reesei, både filamentøse og som pellets - Endda også alger og Archea. Se www.svanholm.com/_viable-cell-density.htm

Fogale Nanotech: Systemer for fermentering til R&D. Biopod systemet fås med 2, 4, 6... op til 32 parallelle fermentere, som kan styres samlet eller individuelt. Mindste fermenter er 80 ml, men med samme funktionalitet som en 2 liter fermenter. Biopod fås som fermenter til mikrobielle fermenteringer i forskellige størrelser, samt som Bioreaktor til cellekultur. Se www.svanholm.com/_fogale-fermentors.htm

Sentronic: Sentronic har specialiseret sig i Online NIR til den pharmaceutiske industri, samt fødevare-opgaver. Ved FoodPharmaTech messen i 2010 blev Sentronic Online NIR nomineret til Foodtech Innovation Award for dens exceptionelt gode on-line måleegenskaber. NIR systemet kan anvendes til online monitorering af fermentering, samt til pulver tørring, granulering og blending. Se www.svanholm.com/_continuous_solid_dose_manufacturing.htm

CerCell: CellTumbler er en enklere udgave af Rocker fermentere, med samme funktionalitet til en brøkdel af prisen. Alle gængse singleUse poser til rokke-fermentere kan anvendes til CellTumbler. CerCore er et nyt SingleUse perfusions koncept, som giver mulighed for meget høj celledensitet i en lille bioreaktor. Systemet fungerer som en Packed-bed bioreaktor, men med en meget mere homogen fordeling af cellerne, og dermed optimal vækst og udbytte. Se: www.svanholm.com/_cercell-celltumbler.htm

Hjemmeside: www.svanholm.com

E-mail: mail@svanholm.com

Adresse: Marienbergvej 132 1, 4760 Vordingborg

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 16/1,11

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13