BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Aminosyrer

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Amino acids)

Aminosyrer er organiske forbindelser der er karakteriseret ved at indeholde både en aminogruppe og en carboxylsyregruppe.

Generel struktur af en aminosyre, hvor R-gruppen kan være forskellige sidegrupper:

Den generelle struktur af en aminosyre

Alle naturligt forekommende aminosyrer fundet i proteiner hører til den L-stereokemiske serie. De essentielle aminosyrer er: Valin, leucin, isoleucin, phenylalanin, methionin, tryptophan, threonin, lysin, arginin samt histidin. Tabellen viser de aminosyrer der normalt forekommer i proteiner (se dog 3-methylhistidin). Andre aminosyrer forekommer ikke i proteiner som fx. ornithin, 2-amino-2-carboxyethyloxamidsyre og GABA.

Udover de almindelige navne anvendes ofte forkortelser for de forskellige aminosyrer fx forkortes alanin som ala eller som A.

Se også: Den genetiske kode, pyrrolysin, isoelektrisk pH. Se også de selenindeholdende aminosyrer samt peptider og den generelle oversigt over nedbrydningen af aminosyrerne.

Upolære aminosyrer Polære aminosyrer Aminosyrer ladede ved pH 6,0

Alanin, ala, A

Glycin, gly, G

Asparaginsyre, aspartat, asp, D

Valin, val, V

Serin, ser, S

Glutaminsyre, glutamat, glu, E

Leucin, leu, L

Threonin, thr, T

Lysin, lys, K

Isoleucin, ile, I

Cystein, cys, C

Arginin, arg, R

Prolin, pro, P

Tyrosin, tyr, Y

Histidin, his, H

Phenylalanin, phe, F

Asparagin, asn, N

 

Methionin, met, M

Glutamin, gln, Q

 

Tryptophan, trp, W

 

   

BioSite 1/11,97; 9/10,11

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13