BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Ækvivalente mængder

Udskriv

Andre navne: (Eng.: )

Hvis reaktanterne til en reaktion er blandet i forhold der stemmer overens med det afstemte reaktionsskema siges de at være tilstede i ækvivalente mængder.

(I) HCl + NaOH → NaCl + H2O

(II) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

I reaktion (I) vil ækvivalente mængder for eksempel være 1 mol HCl (saltsyre) og 1 mol NaOH (natriumhydroxid). I reaktion (II) 1 mol H2SO4 (svovlsyre) og 2 mol NaOH. Hvis der i en reaktionsblanding er mindre af en af reaktanterne end den ækvivalente mængde siges den at være i underskud. I reaktion (I) kunne der for eksempel være 0,5 mol HCl og 1 mol NaOH, HCl er her i underskud og NaOH i overskud. Hvis der i en reaktionsblanding er mere af en af reaktanterne end den ækvivalente mængde siges den at være tilstede i overskud. Eksempelvis hvis der i reaktion (I) var 1,5 mol HCl og 1 mol NaOH, her ville HCl være i overskud og NaOH i underskud.

For at der er ækvivalente mængder i en reaktion skal forholdet mellem stofmængderne svare til koefficienterne i reaktionsskemaet eksempelvis reagerer H2SO4 og NaOH i forholdet 1:2.

 

BioSite 1/8,05; 28/8,05

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13