BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Alkoholisk fermentering

Udskriv

Slutproduktet fra glycolysen, pyruvat, kan have 3 videre nedbrydningsveje afhængig af organismen og hvilken tilstand organismen befinder sig i (fx aerob- eller anaerob metabolisme i muskelvæv). De tre veje er: Alkoholisk fermentering, laktat produktion og nedbrydning til acetyl coenzymA vha. pyruvat dehydrogenase komplekset (se artiklen om glycolysen)

Den alkoholiske fermentering som den finder sted i fx gær starter med decarboxylering af pyruvat til acetaldehyd hvorved der dannes carbondioxid dette sker vha. enzymet pyruvat decarboxylase. Den dannede acetaldehyd hydrogeneres videre til ethanol vha. enzymet alkohol dehydrogenase. Denne proces benævnes alkoholisk fermentering.

Se også katabolismen af ethanol.

Nedbrydningen af pyruvat til ethanol

BioSite 23/6,98; 5/8,02

K22 + K64

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13